Horaris i quotes

Cita prèvia

Només es podrà accedir al Complex amb cita prèvia a través de la APP Complex Esportiu WIN o del web de la plataforma de reserves

Abonaments

Abonament complet infantil
(de 6 fins a 12 anys)
20,00 € / mes
Abonament complet jove
(de 13 fins a 17 anys)
30,00 € / mes
Abonament complet adult
(de 18 fins a 65 anys)
39,00 € / mes
Abonament complet gent gran
(majors de 65 anys)
20,00 € / mes
Abonament complet familiar
A partir del segon membre de la unitat familiar. El titular paga la quota d’abonament d’adult (39 ,00 €/mes); la resta de membres empadronats a la mateixa adreça, 32,00 € / mes.
32,00 € / mes
Abonament complet d’horari reduït
L’abonament complet d’horari reduït donarà dret als mateixos serveis que l’abonament complet però únicament en els horaris següents: de dilluns a divendres de 13 h. a 17 h. i dissabtes i diumenges durant tot l’horari d’obertura.
28,00 € / mes
Abonament piscina
L’abonament piscina donarà dret, dins de l’horari d’obertura de la instal·lació, a l’ús dels carrers lliures de la piscina destinats a les persones abonades.
18,00 € / mes
Matrícula
La matrícula és el dret d’inscripció que cal abonar en el moment de la sol·licitud de l’alta d’abonament.
55,00 €
Quota de manteniment
La quota de manteniment és l’import mensual que substitueix la quota d’abonament per a aquelles persones abonades que durant un període de temps limitat (entre 3 i 12 mesos) no hagin de fer ús de les instal·lacions i que en el moment de reprendre l’activitat els eximeix del pagament de la matrícula.
12,00 € / mes
  • Les persones que acreditin pertànyer a família nombrosa, família monoparental, estar en situació d’atur o tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% gaudiran d’un 15% de descompte.

Els abonaments complets donaran dret, dins de l’horari d’obertura de la instal·lació, a:

  • L’ús dels carrers lliures de la piscina destinats a les persones abonades.
  • L’ús de la sala de fitness.
  • La participació en activitats dirigides, tant de gimnàs com aquàtiques, que no tinguin una quota específica.

Entrades diàries

Entrada infantil (de 6 fins a 13 anys), jove (de 14 fins a 17 anys), gent gran (majors de 65 anys), família nombrosa, família monoparental, persones en situació d’atur i persones amb discapacitat (grau >=33%) 4,00 €
Entrada adult (de 18 fins a 65 anys, no inclosos en l’apartat anterior) 6,00 €
Pack 10 entrades Infantil (de 6 fins a 13 anys), jove (de 14 fins a 17 anys), gent gran (majors de 65 anys), persones en situació d’atur i persones amb discapacitat (grau >=33%) 36,00 €
Pack 10 entrades adult (de 18 fins a 65 anys, no inclosos en l’apartat anterior) 54,00 €
  • El preu inclou l’IVA.
  • Les entrades diàries donen accés a la instal·lació i a tots aquells serveis i activitats inclosos en l’abonament total durant el dia que s’utilitzen.
  • Els packs d’entrades tenen una validesa de 3 mesos des del moment de la seva compra. Les condicions d’ús de cada entrada són les mateixes que el d’una entrada diària.

Posa’t en forma al WIN!

Fes salut i posa’t en forma al WIN! Vine a gaudir de totes les activitats que t'ofereix el nou complex esportiu municipal de Tortosa i Jesús!