Estiu 2019

Del 25 de juny al 31 d’agost de 2019

Activitats dirigides piscina

Activitats dirigides fitness

Sessions entrenament fitness

Cursets intensius de natació

Els cursets intensius de natació finalitzen el 14 d’agost.

Pack estiu

Abonaments

Abonament complet infantil
(de 6 fins a 12 anys)
20,00 € / mes
Abonament complet jove
(de 13 fins a 17 anys)
30,00 € / mes
Abonament complet adult
(de 18 fins a 65 anys)
39,00 € / mes
Abonament complet gent gran
(majors de 65 anys)
20,00 € / mes
Abonament complet familiar
A partir del segon membre de la unitat familiar. El titular paga la quota d’abonament d’adult (39 ,00 €/mes); la resta de membres empadronats a la mateixa adreça, 32,00 € / mes.
32,00 € / mes
Abonament complet d’horari reduït
L’abonament complet d’horari reduït donarà dret als mateixos serveis que l’abonament complet però únicament en els horaris següents: de dilluns a divendres de 13 h. a 17 h. i dissabtes i diumenges durant tot l’horari d’obertura.
28,00 € / mes
Abonament piscina
L’abonament piscina donarà dret, dins de l’horari d’obertura de la instal·lació, a l’ús dels carrers lliures de la piscina destinats a les persones abonades.
18,00 € / mes
Matrícula
La matrícula és el dret d’inscripció que cal abonar en el moment de la sol·licitud de l’alta d’abonament.
55,00 €
Quota de manteniment
La quota de manteniment és l’import mensual que substitueix la quota d’abonament per a aquelles persones abonades que durant un període de temps limitat (entre 3 i 12 mesos) no hagin de fer ús de les instal·lacions i que en el moment de reprendre l’activitat els eximeix del pagament de la matrícula.
12,00 € / mes
  • Les persones que acreditin pertànyer a família nombrosa, família monoparental, estar en situació d’atur o tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% gaudiran d’un 15% de descompte.

 

Els abonaments complets donaran dret, dins de l’horari d’obertura de la instal·lació, a:

  • L’ús dels carrers lliures de la piscina destinats a les persones abonades.
  • L’ús de la sala de fitness.
  • La participació en activitats dirigides, tant de gimnàs com aquàtiques, que no tinguin una quota específica.

Entrades diàries

Entrada infantil (de 6 fins a 12 anys), jove (de 13 fins a 17 anys), gent gran (majors de 65 anys), família nombrosa, família monoparental, persones en situació d’atur i persones amb discapacitat (grau >=33%) 4,00 €
Entrada adult (de 18 fins a 65 anys, no inclosos en l’apartat anterior) 6,00 €
Pack 10 entrades Infantil (de 6 fins a 12 anys), jove (de 13 fins a 17 anys), gent gran (majors de 65 anys), persones en situació d’atur i persones amb discapacitat (grau >=33%) 36,00 €
Pack 10 entrades adult (de 18 fins a 65 anys, no inclosos en l’apartat anterior) 54,00 €
  • El preu inclou l’IVA.
  • Les entrades diàries donen accés a la instal·lació i a tots aquells serveis i activitats inclosos en l’abonament total durant el dia que s’utilitzen.
  • Els packs d’entrades tenen una validesa de 3 mesos des del moment de la seva compra. Les condicions d’ús de cada entrada són les mateixes que el d’una entrada diària.

Posa’t en forma al WIN!

Fes salut i posa’t en forma al WIN! Vine a gaudir de totes les activitats que t'ofereix el nou complex esportiu municipal de Tortosa!